Xe châu Âu liên tục ưu đãi để hút khách Việt: Tăng bảo hành, giảm giá bán
Xe
Xe châu Âu liên tục ưu đãi để hút khách Việt: Tăng bảo hành, giảm giá bán

Một số thương hiệu ô tô Đức giảm giá cho các mẫu tồn kho, trong khi dòng xe Séc lại gia tăng bảo hành và miễn phí bảo dưỡng nhằm thu hút khách