"Xe điện của năm" tại Nhật Bản lại thuộc về một mẫu ô tô Trung Quốc
Xe
"Xe điện của năm" tại Nhật Bản lại thuộc về một mẫu ô tô Trung Quốc

Sự chậm chân của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trong lĩnh vực xe điện chính là cơ hội cho các hãng xe Trung Quốc.