Toyota Land Cruiser "kênh" giá tại đại lý, tiền chênh đủ mua SUV hạng B
Xe
Toyota Land Cruiser "kênh" giá tại đại lý, tiền chênh đủ mua SUV hạng B

Đây chưa phải là mức "kênh" cao nhất cho suất nhận xe sớm của Toyota Land Cruiser kể từ khi nâng cấp lên thế hệ mới tại Việt Nam vào năm 2021.