Từ 15/2, ô tô không cần "về zin" vẫn được đăng kiểm
Xe
Từ 15/2, ô tô không cần "về zin" vẫn được đăng kiểm

Thông tư mới của Bộ Giao thông vận tải quy định rõ 19 trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi so với nguyên bản nhưng vẫn được đăng kiểm.