Ra mắt khách Việt chưa đầy một năm, Wuling Mini EV sắp có bản mới?
Xe
Ra mắt khách Việt chưa đầy một năm, Wuling Mini EV sắp có bản mới?

Thông tin Wuling Mini EV 2024 sắp về Việt Nam mới chỉ dừng lại ở dạng tin đồn, chưa có đại lý công khai nhận cọc.