Quảng cáo đi 800km mỗi lần sạc, ô tô điện Xiaomi SU7 thực tế đạt bao xa?
Xe
Quảng cáo đi 800km mỗi lần sạc, ô tô điện Xiaomi SU7 thực tế đạt bao xa?

Mẫu ô tô điện đầu tiên của Xiaomi "cháy hàng" khi nhận được sự quan tâm cao của người dùng và cũng được các chuyên gia đánh giá tích cực về tầm