Nhiều cây xăng sẽ bị thay thế bằng trụ sạc pin xe điện
Xe
Nhiều cây xăng sẽ bị thay thế bằng trụ sạc pin xe điện

Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng của người tiêu dùng đối với trạm sạc pin xe điện công cộng.