Nhai kẹo cao su có thể dương tính giả với nồng độ cồn, tài xế cần làm gì?
Xe
Nhai kẹo cao su có thể dương tính giả với nồng độ cồn, tài xế cần làm gì?

Sử dụng một số loại thuốc, nhai kẹo cao su có thể cho kết quả dương tính khi kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên người dân không nên quá lo lắng vì