Ngắm chiếc Land Cruiser độ theo phong cách Porsche 911
Xe
Ngắm chiếc Land Cruiser độ theo phong cách Porsche 911

Những tưởng Toyota Land Cruiser và Porsche 911 thuộc hai thế giới khác biệt, phong cách không có gì liên quan, nhưng hóa ra vẫn có thể kết hợp