Người chơi mô-tô tại Hà Nội xuống phố tụ họp chào xuân Giáp Thìn
Xe
Người chơi mô-tô tại Hà Nội xuống phố tụ họp chào xuân Giáp Thìn

Nhóm người chơi mô-tô tại Hà Nội đã cùng nổ máy và diễu hành qua một số tuyến phố chính của thủ đô, không phân biệt các dòng xe.