Mercedes thử nghiệm cho hai chiếc ô tô điện lao thẳng vào nhau
Xe
Mercedes thử nghiệm cho hai chiếc ô tô điện lao thẳng vào nhau

Mercedes đã trở thành nhà sản xuất đầu tiên thử nghiệm cho hai chiếc xe điện đâm vào nhau trực diện để kiểm tra độ an toàn trong tình huống va