Lý do người Mỹ không thích mua xe điện
Xe
Lý do người Mỹ không thích mua xe điện

Dù chính phủ có các chính sách khuyến khích chuyển đổi, nhưng nhiều người Mỹ hiện vẫn không muốn đổi từ xe xăng sang xe điện.