Hyundai Stargazer X lấy gì "đấu" Xpander Cross, Suzuki XL7 khi về Việt Nam?
Xe
Hyundai Stargazer X lấy gì "đấu" Xpander Cross, Suzuki XL7 khi về Việt Nam?

Tương tự Mitsubishi Xpander Cross hay Suzuki XL7, Hyundai Stargazer X là phiên bản "SUV hóa", sẽ được mở bán song song với bản thường khi về