Honda CR-V "ngược sóng", bán kênh giá giữa lúc thị trường chạy đua ưu đãi
Xe
Honda CR-V "ngược sóng", bán kênh giá giữa lúc thị trường chạy đua ưu đãi

Riêng biến thể e:HEV RS của Honda CR-V gặp hiện tượng kênh giá tại đại lý, 3 phiên bản còn lại đều có khuyến mại lớn từ nhà phân phối.