GSM chiêu mộ đối tác tài xế tự doanh trên nền tảng Xanh SM Platform
Xe
GSM chiêu mộ đối tác tài xế tự doanh trên nền tảng Xanh SM Platform

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) chiêu mộ đối tác tài xế tự doanh để cung cấp dịch vụ taxi công nghệ thuần điện trên ứng dụng