Chiếc xe Toyota bị nghi tua công-tơ-mét vì chạy 1,4 triệu km trong 6 năm
Xe
Chiếc xe Toyota bị nghi tua công-tơ-mét vì chạy 1,4 triệu km trong 6 năm

Nếu các con số là chính xác thì chiếc Toyota Tundra này chạy trung bình gần 20.000km mỗi tháng.