Cần làm gì để tránh việc mở cửa ô tô gây nguy hiểm chết người?
Xe
Cần làm gì để tránh việc mở cửa ô tô gây nguy hiểm chết người?

Việc cửa ô tô bất ngờ bật mở, gây tai nạn có thể đến từ nhiều nguyên nhân: mở cửa sai cách, mở cửa sai bên, không khóa cửa đúng cách...