Có được dừng chờ đi thẳng ở làn có mũi tên vừa rẽ trái vừa đi thẳng không?
Xe
Có được dừng chờ đi thẳng ở làn có mũi tên vừa rẽ trái vừa đi thẳng không?

Rất nhiều ngã tư có đèn tín hiệu riêng cho các phương tiện rẽ trái, nhưng trên mặt đường có mũi tên báo hiệu làn dành cho cả phương tiện rẽ trái