Các mức phạt chạy xe quá tốc độ hiện nay là bao nhiêu?
Xe
Các mức phạt chạy xe quá tốc độ hiện nay là bao nhiêu?

Mức phạt tối đa đối với lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển xe cơ giới lên tới 12 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tước quyền sử