Bị dùng như phá, chiếc xe điện này vẫn còn 93% dung lượng pin sau 100.000km
Xe
Bị dùng như phá, chiếc xe điện này vẫn còn 93% dung lượng pin sau 100.000km

Để kiểm tra độ bền của pin, Hiệp hội ô tô Đức đã chạy thử 100.000km, thường xuyên sử dụng các trạm sạc nhanh và cắm sạc liên tục nhiều ngày.