Audi thay đổi tên gọi các mẫu xe, không còn gây "rối não"
Xe
Audi thay đổi tên gọi các mẫu xe, không còn gây "rối não"

Ký hiệu bằng những con số như 40 hay 55 trong tên gọi các mẫu xe Audi là để phân loại công suất động cơ mà xe sử dụng, nhưng không hề dễ hiểu,