1.325 xe Land Cruiser và Lexus LX600 tại Việt Nam cần triệu hồi
Xe
1.325 xe Land Cruiser và Lexus LX600 tại Việt Nam cần triệu hồi

Loạt xe được triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động nhằm xử lý nguy cơ xe về số N nhưng vẫn có thể di chuyển về phía trước với