Đối thủ của Ford Explorer đang được giảm giá gần 150 triệu đồng tại đại lý
Xe
Đối thủ của Ford Explorer đang được giảm giá gần 150 triệu đồng tại đại lý

Chương trình giảm giá được đại lý áp dụng cho những chiếc Hyundai Palisade được sản xuất trong năm 2023, nhưng số lượng không còn nhiều.