Xoài Non nói gì khi bạn thân bị đồn là "trà xanh"?
Trò chơi
Xoài Non nói gì khi bạn thân bị đồn là "trà xanh"?

Sau thời gian dài im lặng trước mê cung lời đồn, Xoài Non dần lên tiếng.