Xạ Thủ tân binh của GAM sở hữu một loạt thông số đẹp, fan vẫn chưa hài lòng vì thiếu yếu tố quan trọng nhất
Trò chơi
Xạ Thủ tân binh của GAM sở hữu một loạt thông số đẹp, fan vẫn chưa hài lòng vì thiếu yếu tố quan trọng nhất

Xạ Thủ tân binh của GAM đang có những màn thể hiện tốt nhưng vẫn chưa đủ.