Wuthering Waves đã xuất hiện nghi vấn “đạo nhái” đầu tiên!
Trò chơi
Wuthering Waves đã xuất hiện nghi vấn “đạo nhái” đầu tiên!

Rất nhiều game thủ khẳng định Wuthering Waves đang tham khảo ý tưởng từ kỳ phùng địch thủ.