Tiếp tục vướng vào nghi vấn tiêu cực, những viễn cảnh nào đang chờ đợi VCS?
Trò chơi
Tiếp tục vướng vào nghi vấn tiêu cực, những viễn cảnh nào đang chờ đợi VCS?

Có lẽ chưa bao giờ VCS phải đối mặt với một án tiêu cực (nếu có) lớn như hiện tại.