Tác giả Dragon Ball từng vạch trần sai sót lớn nhất của ngành manga
Trò chơi
Tác giả Dragon Ball từng vạch trần sai sót lớn nhất của ngành manga

Trong làng manga, có nhiều bộ truyện phải tạm dừng vì tác giả gặp vấn đề về sức khỏe, thậm chí là bạo bệnh vì áp lực công việc quá lớn. Dù vất vả là vậy tuy nhiên mangaka vẫn là một nghề được nhiều người yêu thích tại Nhật Bản.