Phá đảo ba game khó nhất thế giới trong 90 phút, nam game thủ lập luôn kỷ lục thế giới
Trò chơi
Phá đảo ba game khó nhất thế giới trong 90 phút, nam game thủ lập luôn kỷ lục thế giới

Rất nhiều lời tán dương đã được gửi tới anh chàng game thủ này.