One Piece: Mục đích thực sự của Người khổng lồ sắt là gì?
Trò chơi
One Piece: Mục đích thực sự của Người khổng lồ sắt là gì?

Người khổng lồ sắt đã thức dậy nhờ tiếng trống giải phóng của Luffy và chuẩn bị hành động 1 lần nữa.