One Piece: Giải thích về sức mạnh tưởng tượng của Luffy
Trò chơi
One Piece: Giải thích về sức mạnh tưởng tượng của Luffy

Năng lực của trái ác quỷ Hito Hito no Mi, Model: Nika sau khi thức tỉnh đã mang đến cho Luffy tiềm năng vô hạn.