One Piece: 5 sinh vật trong thần thoại đã truyền cảm hứng cho hình dáng của Ngũ Lão Tinh
Trò chơi
One Piece: 5 sinh vật trong thần thoại đã truyền cảm hứng cho hình dáng của Ngũ Lão Tinh

Sức mạnh của Ngũ Lão Tinh cuối cùng đã được tiết lộ, mang đến cái nhìn chi tiết về hình dạng yokai được lấy cảm hứng từ thần thoại của họ.