Những anime Isekai mới được công bố vào năm 2024 tính đến nay
Trò chơi
Những anime Isekai mới được công bố vào năm 2024 tính đến nay

Năm 2024 có rất nhiều anime isekai ra mắt và đây là tất cả các chương trình mới được công bố trong năm nay.