Nghi vấn LCK sẽ còn gặp "hạn" dài dài vì chính T1
Trò chơi
Nghi vấn LCK sẽ còn gặp "hạn" dài dài vì chính T1

Có thể T1 sẽ khiến LCK tiếp tục gặp "nạn DDoS".