Naruto: Tại sao rắn Aoda lại trung thành với Sasuke?
Trò chơi
Naruto: Tại sao rắn Aoda lại trung thành với Sasuke?

Những con rắn trong hang Ryuchi thường ranh mãnh, không trung thành như Aoda.