Naruto: Hokage đệ nhị Tobirama tạo ra Edo Tensei như thế nào?
Trò chơi
Naruto: Hokage đệ nhị Tobirama tạo ra Edo Tensei như thế nào?

Edo Tensei (Uế thổ chuyển sinh) là một cấm thuật cực kỳ lợi hại sáng tạo bởi Senju Tobirama và phát triển, hoàn thiện bởi Orochimaru, Kabuto.