LPL rơi vào tình trạng đáng báo động ở ngày khởi tranh, T1 bị chỉ đích danh là nguyên nhân chính
Trò chơi
LPL rơi vào tình trạng đáng báo động ở ngày khởi tranh, T1 bị chỉ đích danh là nguyên nhân chính

Chiến thắng của T1 tại CKTG 2023 đã có sự tác động không hề nhỏ tới khu vực LPL.