Lộ số tiền Genshin Impact "hút máu" thành công game thủ, thống kê gây sốc toàn tập tất cả
Trò chơi
Lộ số tiền Genshin Impact "hút máu" thành công game thủ, thống kê gây sốc toàn tập tất cả

Hóa ra trong vài năm qua, các game thủ đã tự nguyện "cống nạp" nhiều như vậy cho Genshin Impact.