Lộ nhân vật hữu ích nhất trong Genshin Impact, 90% game thủ đều phải sử dụng
Trò chơi
Lộ nhân vật hữu ích nhất trong Genshin Impact, 90% game thủ đều phải sử dụng

Bản thân nhân vật này cũng từng nhận phải vô số những tranh cãi ở thời điểm mới ra mắt trong Genshin Impact.