Keria đang là Hỗ Trợ "chill" nhất LCK Mùa Xuân 2024, lý do là đây
Trò chơi
Keria đang là Hỗ Trợ "chill" nhất LCK Mùa Xuân 2024, lý do là đây

Keria đang có những màn thể hiện rất tùy hứng.