Hajime Isayama xác nhận kết thúc của anime Attack on Titan sẽ khác với manga
Trò chơi
Hajime Isayama xác nhận kết thúc của anime Attack on Titan sẽ khác với manga

Đoạn kết của anime Attack on Titan sẽ có những cảnh khác với manga.