Hóa ra, đây mới là vị tướng sử dụng Trái Tim Khổng Thần hiệu quả nhất ở Tốc Chiến
Trò chơi
Hóa ra, đây mới là vị tướng sử dụng Trái Tim Khổng Thần hiệu quả nhất ở Tốc Chiến

Cơ chế tấn công của vị tướng này đã tạo ra điều không tưởng.