Giải thích ý nghĩa chữ “Z” trong Dragon Ball Z
Trò chơi
Giải thích ý nghĩa chữ “Z” trong Dragon Ball Z

Dragon Ball Z là phần tiếp theo của anime Dragon Ball của tác giả Toriyama Arika.