Game thủ Wuthering Waves chán nản, thừa nhận bất lực với một tính năng đang "hủy hoại trò chơi"
Trò chơi
Game thủ Wuthering Waves chán nản, thừa nhận bất lực với một tính năng đang "hủy hoại trò chơi"

Wuthering Waves có lẽ nên cân nhắc để điều chỉnh vấn đề này.