Frieren "hợp thể" với các tựa game nổi tiếng trong một meme lan truyền
Trò chơi
Frieren "hợp thể" với các tựa game nổi tiếng trong một meme lan truyền

Frieren lại tiếp tục xâm chiến mạng xã hội bằng 1 trào lưu meme mới.