Fan phát hiện ra điểm tương đồng giữa Sousou no Frieren và Bocchi the Rock!
Trò chơi
Fan phát hiện ra điểm tương đồng giữa Sousou no Frieren và Bocchi the Rock!

Sousou no Frieren và Bocchi the Rock hóa ra có chung 1 đạo diễn sản xuất.