Dragon Ball Super một lần nữa gợi ý rằng Gohan đã vượt qua Goku và Vegeta
Trò chơi
Dragon Ball Super một lần nữa gợi ý rằng Gohan đã vượt qua Goku và Vegeta

Sự biến đổi của Gohan thành dạng Beast xuất hiện ở chương 101 manga Dragon Ball Super đã khiến con trai Goku được chú ý trở lại.