Dự đoán Dragon Ball Super chương 102: Goku sẽ huấn luyện Gohan?
Trò chơi
Dự đoán Dragon Ball Super chương 102: Goku sẽ huấn luyện Gohan?

Rất nhiều điều đã xảy ra trong các chương gần đây của Dragon Ball Super và dưới đây là những gì người hâm mộ có thể mong đợi trong chương 102 sắp được phát hành.