"Dân chơi" flex khối tài sản siêu khủng, sưu tầm hơn 1 thập kỷ
Trò chơi
"Dân chơi" flex khối tài sản siêu khủng, sưu tầm hơn 1 thập kỷ

Chia sẻ hành trình 11 năm sưu tầm robo, anh chàng muốn kết nối với cộng đồng cùng sở thích.