"Cha đẻ" của huyền thoại Dragon Ball - Akira Toriyama đã qua đời
Trò chơi
"Cha đẻ" của huyền thoại Dragon Ball - Akira Toriyama đã qua đời

Tác giả huyền thoại Akira Toriyama đã qua đời.